លក់ វីឡាភ្លោះ Dangkao
លក់ វីឡាភ្លោះ Dangkao
លក់ វីឡាភ្លោះ Dangkao
លក់ វីឡាភ្លោះ Dangkao
លក់ វីឡាភ្លោះ Dangkao
លក់ វីឡាភ្លោះ Dangkao
លក់ វីឡាភ្លោះ Dangkao
លក់ វីឡាភ្លោះ Dangkao
លក់ វីឡាភ្លោះ Dangkao
លក់ វីឡាភ្លោះ Dangkao
លក់ វីឡាភ្លោះ Dangkao
លក់ វីឡាភ្លោះ Dangkao
លក់ វីឡាភ្លោះ Dangkao
លក់ វីឡាភ្លោះ Dangkao
លក់ វីឡាភ្លោះ Dangkao
លក់ វីឡាភ្លោះ Dangkao
លក់ វីឡាភ្លោះ Dangkao
លក់ វីឡាភ្លោះ Dangkao
លក់ វីឡាភ្លោះ Dangkao
លក់ វីឡាភ្លោះ Dangkao
លក់ វីឡាភ្លោះ Dangkao
លក់ វីឡាភ្លោះ Dangkao
លក់ វីឡាភ្លោះ Dangkao
លក់ វីឡាភ្លោះ Dangkao
លក់ វីឡាភ្លោះ Dangkao
លក់ វីឡាភ្លោះ Dangkao

សង្ខេប

  • លេខយោង 3410343
  • បន្ទប់ 6 បន្ទប់

ទីតាំង

No information available

សេវាកម្ម

No information available

លក់ វីឡាភ្លោះ Dangkao

780.000 $

- នៅបុរី ភ្នំពេញថ្មី ផ្លូវឯ.ឧ ជាសុផារ៉ា
- តម្លៃលក់ : $780,000
- ទំហំផ្ទះ : 12ម X 12ម
- ទំហំដី : 16ម X 21ម
- បន្ទប់គេង : 6 , បន្ទប់ទឹក : 7
- ផ្ទះនៅថ្មីស្អាត
- កាត់ប្លង់រឹងជូន
- លេខអាជ្ញាប័ណ្ណភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុ: E-18-275
សូមធ្វើការទំនាក់ទំនង:
???? 012 804 804 / 010 804 804

ការជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់

No information available