លក់ វីឡា Dangkao
លក់ វីឡា Dangkao
លក់ វីឡា Dangkao
លក់ វីឡា Dangkao
លក់ វីឡា Dangkao
លក់ វីឡា Dangkao
លក់ វីឡា Dangkao
លក់ វីឡា Dangkao
លក់ វីឡា Dangkao
លក់ វីឡា Dangkao
លក់ វីឡា Dangkao
លក់ វីឡា Dangkao
លក់ វីឡា Dangkao
លក់ វីឡា Dangkao
លក់ វីឡា Dangkao
លក់ វីឡា Dangkao
លក់ វីឡា Dangkao
លក់ វីឡា Dangkao

សង្ខេប

  • លេខយោង 3410564

ទីតាំង

No information available

សេវាកម្ម

No information available

លក់ វីឡា Dangkao

550.000 $

-នៅបុរីទួលសង្កែ
-តម្លៃលក់៖ $550,000
-ទំហំផ្ទះ៖ 10ម x 12ម
-ទំហំដី៖ 16ម x 23ម
-មានបន្ទប់គេង : 5 , បន្ទប់ទឹក : 5

ព័ត៌មានលម្អិតទំនាក់ទំនងលេខ៖
010/012/017 804 804

ការជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់

No information available